Utställningar

Hotell Gothia Towers

I Samarbete med

Gallery Art Events

Vill välkomna den stora internationella konstnären Van Apple till Sverige.

Fredag 1/11         Vernissage 19:00 -22:00 (konstnären närvarar)
Lördag 2/11

Söndag 3/11        Avslutning

Varmt välkomna!