Björn Ekegren

Björn Ekegren är en svensk skulptör, glasartist och målare. Mellan 1970 och 1993 målade och producerade Björn Ekegren främst vattenfärger och litografier i en naturalistisk, nästan impressionistisk stil, där ljus och atmosfär var viktiga för att förmedla de skiftande årstiderna. Efter att ha utbildat sig på glasgjutningstekniker vände Ekegren till skulpturering. Hans primära medium är sandgjutet glas, men också brons.

Skulpturerna överbryggar de olikartade konstglasstraditionerna och påverkan för att skapa en unik form av uttryck. Ofta bär de ansikten och statyernas former – meditativ, sakral och tillbedjan av frihet.

Björn Ekegren bor i Höganäs, Skåne i Sverige där han också har sin studio. Hans skulpturer produceras främst i egen studio och glasverk i Småland, en provins i södra Sverige med ett långt arv för att skapa konstglas. Björns verk har en stark internationell närvaro på museer världen över.

Galleri